Trang chủ

Quê Hương Phú Thọ

Cộng Đồng tại Séc và TG

Tin Việt Nam, Séc và EU

Tin Hội Phú Thọ

Giới Thiệu Về Hội

Giới Thiệu Về Hội
Danh sách Ban chấp hành Hội đồng hương Phú Thọ khóa 2014 - 2018 (12/07/2015)

STT

CHỨC VỤ

HỌ TÊN

ĐỊA PHƯƠNG

1

CHỦ TỊCH

TẠ QUỐC HUÂN

PRAHA

2

CT DANH DỰ

HOÀNG ĐÌNH THẮNG

PRAHA

3

PCT THƯỜNG TRỰC

NGUYỄN THANH HAI

KLADNO

4

PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN NHẬT MẠNH

KOPRIVNICE

5

PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ KIM VUI

NACHOD

6

PHÓ CHỦ TỊCH

ĐÀO NGỌC QUỲNH

BRNO

7

PHÓ CHỦ TỊCH

CHU MINH KHÁNH

C.BUDEJVICE

8

PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH SƠN

PRAHA

9

PHÓ CHỦ TỊCH

ĐÀO HỒNG PhƯƠNG

 

10

PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN ANH TÚ

 

11

ỦY VIÊN BCH

ĐÀO CÔNG HIỆP

BEROUN

12

ỦY VIÊN BCH

NGUYỄN ANH ĐỊNH

U.N.LABEM

13

ỦY VIÊN BCH

NGUYỄN SƠN

ZNOJMO

14

ỦY VIÊN BCH

BÙI ĐỨC THẮNG

PRAHA

15

ỦY VIÊN BCH

LÊ VĂN MINH

PRAHA

16

ỦY VIÊN BCH

LÊ VIỆT CƯỜNG

PRAHA

17

ỦY VIÊN BCH

LÊ THANH SƠN

LITOMERICE

18

ỦY VIÊN BCH

NGUYỄN T. THÚY NGA

BRNO

19

ỦY VIÊN BCH

LÊ DIỆU ĐÔNG

OSTRAVA

20

ỦY VIÊN BCH

ĐÀO HỒNG PHƯƠNG

NACHOD

21

ỦY VIÊN BCH

NGUYỄN ANH TÚ

PRAHA

22

ỦY VIÊN BCH

NGUYỄN VĂN HẢI

PRAHA

23

ỦY VIÊN BCH

HÀ TUYÊN

ZATEC

24

ỦY VIÊN BCH

BÙI TRUNG KIÊN

PRAHA

25

ỦY VIÊN BCH

NGUYỄN BÌNH MINH

SOKOLOV

26

ỦY VIÊN BCH

NGUYEN NGỌC THỨC

KAR.VARY

27

ỦY VIÊN BCH

LÊ THỊ HỢP

PRAHA

28

ỦY VIÊN BCH

HOÀNG QUỐC BẢO

PRAHA

29

ỦY VIÊN BCH

ĐÀO THỊ MINH

NACHOD

30

ỦY VIÊN BCH

NGUYỄN QUANG PHƯỢNG

KOLIN

31

ỦY VIÊN BCH

NGUYEN DUY BÌNH

OSTRAVA

 

32

ỦY VIÊN BCH

LÊ MẠNH CƯỜNG

 
 

33

ỦY VIÊN BCH

NGUYỄN VĂN QUANG

BLATNÁ

 

34

ỦY VIÊN BCH

TRẦN QUANG DỰ      

BLATNÁ

 

35

ỦY VIÊN BCH

LÊ QUANG DŨNG

 

 

36

ỦY VIÊN BCH

Nguyễn Thị Vĩnh Hải

 

Tin mới:
Danh sách hội viên Hội đồng hương Phú Thọ tại Séc(28/04/2016)
Điều lệ Hội đồng hương Phú Thọ tại Cộng hòa Séc(12/07/2015)
Các tin khác:

 

© 2015 Hội đồng hương Phú Thọ tại CH Séc
® Ghi rõ nguồn "phutho.cz" khi các bạn lấy tin từ trang web này